Darmspoeling

Lymfedrainage

De manuele lymfedrainage volgens de principes van Vodder.
Lymfedrainage is een zachte massage op de droge huid door middel van draaiende ‘pomp’bewegingen.

Functie van het lymfestelsel :

Lymfe is een weefselvloeistof, uit het bloed afkomstig voedingsvocht dat zich in de lymfevaten verzamelt en filtreert in de lymfeklieren. De lymfe neemt de voedingstoffen uit het bloed op, vervoert ze naar de weefsels, neemt daar de afvalproducten op en vloeit vervolgens door een uitgebreid stelsel van holten en kanalen weer in het aderlijk stelsel terug.
Lymfe is een heldere kleurloze vloeistof, behalve in de vaten die in de darm uitkomen, daar is de lymfe melkachtig. De lymfe treedt binnen langs de kleinste vaten, die we de initiële vaten noemen. De lymfevaten lopen niet ononderbroken door, maar in hun verloop zijn er lymfeklieren ingeschakeld.

Doel van de lymfedrainage :

Met de lymfedrainage proberen we het vocht optimaal te draineren. Dit gebeurt door middel van zachte pompbewegingen langs het verloop van het lymfestelsel. Hierbij wordt altijd eerst de basis vrijgemaakt, namelijk de hals en het gezicht. Hier wordt de lymfe opgenomen in het aderlijk bloed.
Daaropvolgend behandelen we de buik en de onderbuik. Ook hier hebben we een heel belangrijke opstapeling van vocht die moet gedraineerd worden.
Vervolgens gaan we beide liezen behandelen en van daaruit het ganse been, voor- en achterkant.
Deze behandeling vereist een zeer correcte techniek (Vodder methode). Door de verbeterde drainage van de lymfe voelt de patiënt zich verlicht en ontspannen. De drainage bevordert de eliminatie van de gifstoffen.

Praktisch

Duur :    1 uur
Prijs :    50 euro